Hoppa till innehåll

Prövningsanmälan Välj ämnesområde

Du är på steg 1 av 3

Välkommen till prövningsanmälan på Vux Huddinge!


Vi erbjuder prövningar två gånger per år, under vår och höst, i ämnena Svenska som andraspråk, Engelska och Svenska för invandrare.

Höstens prövningsdatum är 12:e september.

Observera att vi har ett begränsat antal platser och det är först till kvarn som gäller. Anmälan kan därför komma att stängas innan sista anmälningsdatum.

Information

Anmälningstider för prövning

Höstens prövning sker den 12:e september. Du kan anmäla dig mellan 25:e juli och 11:e augusti.

Observera att vi har ett begränsat antal platser och det är först till kvarn som gäller. Anmälan kan därför komma att stängas innan sista anmälningsdatum.

Var beredd på att avsätta två dagar för din prövning eftersom den innehåller en skriftlig och en muntlig examination. En av examinationerna genomförs den 12:e september och den andra genomförs den 13:e september.

Vad är en prövning?

Om du saknar eller vill höja betyg i en kurs kan du göra en prövning. Det innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och sedan genomför en skriftlig och muntlig examination på kursen. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen får du ett betyg.

Hur går en prövning till?

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand. För att veta vad du ska läsa in behöver du gå in på Skolverket. Där hittar du nationella kursplanen och betygskriterierna för din sökta kurs. 

Senast två veckor innan prövningstillfället kommer du att få mer detaljerad information kring kurslitteratur och eventuella inlämningsuppgifter för din prövning.

Vad kostar det att göra en prövning?

Om du gör en prövning i en kurs du inte läst förut eller om du har minst E eller Godkänt i en kurs och vill höja betyget kostar det 500 kronor per prövning. 

Har du betyget F eller IG i en kurs som du läst på Komvux är prövningen gratis. Efter att du har gjort din prövningsanmälan måste du styrka ditt F eller IG med en betygskopia som du skickar till vux@huddinge.se. Har du läst kursen via Vux Huddinge behöver du inte ladda upp något betygsdokument då vi kan se betyget i vårt datasystem. 

Tillfälligt sänkt avgift för prövning för elever som slutfört utbildning i gymnasieskolan 2020 eller 2021

Mellan den 17 juli 2021 och den 31 december 2022 gäller att den avgift som en huvudman får ta ut för en prövning får uppgå till högst 150 kronor för en elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller studiebevis under 2020 eller 2021. Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs. 

Betalning för prövning

Du betalar antingen via Swish eller via bankgiro. Vi tar inte emot kontanter.

Anmälan är bindande och avgiften betalas inte tillbaka om du väljer att avbryta eller inte komma till prövningen.

OBS! Du måste betala för din prövning senast 15 augusti annars förlorar du din plats.

Swish-nummer:
123 505 63 87
 
Bankgironummer:
5464-6831

VIKTIG INFORMATION KRING DIN BETALNING

Skriv i följande uppgifter under OCR/Meddelande både om du betalar via swish eller bankgiro: VUX, förnamn, efternamn, födelsedatum (6 siffror).
Exempel: VUX, Sara Svensson, 921001

Om någon annan betalar avgiften åt dig är det viktigt att den personen skriver in ditt förnamn, efternamn och födelsedatum (6 siffror) i meddelanderutan. Vi behöver uppgifter på den person som ska GENOMFÖRA prövningen.  

Återbetalning

Avgiften betalas inte tillbaka om du väljer att avbryta eller inte komma till din prövning.

Återbetalning sker endast om Vux Huddinge inte kan erbjuda plats på prövningen du betalat för.

Hur många prövningar kan jag anmäla mig till per prövningstillfälle?

Du kan endast anmäla dig till en prövning per tillfälle.

Vad händer efter jag gjort min anmälan?

När du skickat in din prövningsanmälan får du ett bekräftelsemejl om att du gjort en anmälan. Det är viktigt att du betalar för din prövning i tid för att du ska få en plats till prövningen.

När anmälan har stängt och vi fått in din betalning kommer läraren i aktuell prövningskurs att kontakta dig via mail med information om vilken kurslitteratur du behöver, upplägg för prövningen samt tid och plats när prövningen ska genomföras. Du kommer att få informationen senast två veckor innan prövningstillfället.