Hoppa till innehåll

Interkommunala ansökningar

Om du vill ansöka till en kurs eller utbildning som inte erbjuds via Vux Huddinge måste du göra en interkommunal ansökan. Ansökan måste alltid lämnas in till Vux Huddinge för beslut.

Hur går det till?

Fyll i ansökan hos aktuell kommun och lämna in eller maila den till Vux Huddinge för beslut vux@huddinge.se innan sista ansökningsdatum. Glöm inte att bifoga betyg och motivera varför du vill läsa kursen eller utbildningen.

OBS! Kom ihåg att du måste lämna in en ny ansökan för varje kurs/delkurs som du vill läsa i en annan kommun. Du beviljas inte automatiskt att läsa nästkommande delkurs.

Sent inlämnade ansökningar eller ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Vi skickar ett mail till dig när beslutet på din ansökan är uppladdat på Mina sidor i Alvis. Du får svar senast 14 dagar före kursstart.

SFI i kombination med yrkesutbildning

Huddinge kommun beviljar inte SFI i kombination med yrkesutbildning i andra kommuner. Vi har ett krav på att du ska vara färdig med grundläggande SVA för att kunna söka vidare till en yrkesutbildning.

Kursstarter och sista sökdatum

Studieperiod 5 - 2021 (okt och nov)

Kursstart 11 okt - lämna in ansökan senast 13 sep

Kursstart 15 nov - lämna in ansökan senast 18 okt

För andra startdatum än ovan gäller inlämning av ansökan senast 4 veckor innan kursstart.

Studieperiod 1 - 2022 (jan och feb)

Kursstart 3 jan - lämna in ansökan senast 6 dec

Kursstart 7 feb - lämna in ansökan senast 10 jan

För andra startdatum än ovan gäller inlämning av ansökan senast 4 veckor innan kursstart.

Studieperiod 2 - 2022 (mar och apr)

Kursstart 14 mar - lämna in ansökan senast 14 feb

Kursstart 18 apr - lämna in ansökan senast 21 mar

För andra startdatum än ovan gäller inlämning av ansökan senast 4 veckor innan kursstart.

Studieperiod 3 - 2022 (maj och jun)

Kursstart 23 maj - lämna in ansökan senast 25 apr

Kursstart 27 jun - lämna in ansökan senast 30 maj

För andra startdatum än ovan gäller inlämning av ansökan senast 4 veckor innan kursstart.