Hoppa till innehåll

Interkommunala ansökningar

Om du bor i Huddinge och vill studera i en annan kommun 

Om du vill ansöka till en kurs eller utbildning som inte erbjuds via Vux Huddinge måste du göra en interkommunal ansökan. Ansökan måste alltid lämnas in till Vux Huddinge för beslut. Det är din hemkommun som beslutar om du får studera i en annan kommun. 

Hur går det till?

Fyll i ansökan hos aktuell kommun och lämna in eller maila den till vux@huddinge.se för beslut senast 4 veckor före kursstart. Glöm inte att bifoga betyg och motivera varför du vill läsa kursen eller utbildningen.

OBS! Kom ihåg att du måste lämna in en ny ansökan för varje kurs eller delkurs som du vill läsa i en annan kommun. Du beviljas inte automatiskt att läsa nästkommande delkurs.

Sent inlämnade ansökningar eller ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Vi skickar beslutet till dig med e-post. Du får svar senast 14 dagar före kursstart.

SFI i kombination med yrkesutbildning

Huddinge kommun beviljar inte SFI i kombination med yrkesutbildning i andra kommuner. Vi har ett krav på att du ska vara färdig med grundläggande SVA för att kunna söka vidare till en yrkesutbildning.