Hoppa till innehåll

Om din kurs inte startar

Om kursen du sökt har för få sökande kan skolan besluta att inte starta den. Skolan meddelar dig så fort som möjligt om din kurs inte startar. Vi hjälper dig att om möjligt byta till en annan skola som erbjuder samma kurs.

Gör så här för att byta skola: 

  1. Mejla till skolbytevux@huddinge.se 
    Observera att denna mail endast gäller byte av skola när din kurs inte startar, för övriga frågor om kursbyte m.m. kontakta vux@huddinge.se.   

  2. Ange ditt personnummer, vilken kurs det gäller och vilken skola du vill byta till.

  3. Vi kontaktar den nya skolan som sedan skickar en kallelse till dig.