Hoppa till innehåll

Studiestartsstöd – bidrag för dig som är arbetslös

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därmed öka chanserna till jobb. 

Har du rätt till studiestartsstöd?

Här är några krav som du behöver uppfylla för att ha rätt till studiestartsstöd:

• Du är 25–60 år (rätten till studiestarts­stöd gäller från och med året du fyller 25 till och med året du fyller 60).
• Du har under de senaste tolv månaderna varit arbetslös i sammanlagt minst sex månader. Om du har varit inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller deltagit i etableringsinsatser, räknas det också som arbetslöshet.
• Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. Detta bedöms av din hemkommun.
• Du har inte haft studiemedel under de senaste tre åren.
• Du ska studera på minst 50 procent av heltid i minst tre veckor.
 
Du kan läsa mer om studiestartsstödet på CSN:s hemsida: Studiestartsstöd – för dig som är arbetslös - CSN
 
 
Kontakta studievägledningen för mer information och tidsbokning/samtal – se våra aktuella kontaktvägar på hemsidan:
https://www.huddinge.se/forskola-skola/vux/studie--och-yrkesvagledning/