Hoppa till innehåll

SFX-utbildning - Svenska för medicinsk personal

Vård och omsorg

Klassrum, dag, 1250 poäng

Svenska för medicinsk personal, SFM, är en SFX-utbildning som omfattar heltidsstudier från SFI C till och med SVA 3 samt kurser i medicinsk yrkessvenska.

Kurserna är specialutformade med syfte att förbereda dig inför arbetslivet i Sverige eller inför kompletterande studier inom ditt yrke i Sverige. Du får kunskap i medicinsk svenska, svenskt sjukvårdssystem, svensk sjukvårdskultur, journalföring, medicinsk juridik samt träning inför kunskapsprov inom respektive profession.

Yrkeskurserna ges av legitimerade vårdlärare med många års erfarenhet inom svensk hälso- och sjukvård. Utöver detta anordnas studiebesök och föreläsningar med externa föreläsare och lärare.

Utbildningens längd är upp till 18 månader beroende på din nivå i svenska vid start. 

Förkunskapskrav

Utbildningen riktar sig främst till dig som är nyanländ och inte varit i Sverige i mer än 3 år sedan första folkbokföring. Men även du som varit i Sverige under längre tid kan ansöka. 

För att studera på SFM ska du ha en examen i ett medicinskt legitimationsyrke från ditt hemland.

Du ska vara utbildad i något av nedanstående yrken:

Ämnes-/kursplan

SFXSFM

Anmälningskod

SFM

Skolform

Svenskundervisning för invandrare

Extern länk

Mer information om SFM (Länk till extern sida.)

Jämför skolor

Jämför skolor

Kurser (9 st)

 • ORI Yrkessvenska (GRNORI21F)
 • Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3 (GRNSVAC)
 • Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 (GRNSVAD)
 • Orienteringskurs yrkessvenska (KGYORI11F)
 • Utbildning i svenska för invandrare kurs C, studieväg 3 (SFIKUC93)
 • Utbildning i svenska för invandrare kurs D, studieväg 3 (SFIKUD93)
 • Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01)
 • Svenska som andraspråk 2 (SVASVA02)
 • Svenska som andraspråk 3 (SVASVA03)

1 Kursstart

 1. Kursstart 4434692

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Skola
  Vux Huddinge
  Antagningsbesked

  Kursen förekommer på följande platser

  Beskrivning

  Svenska för medicinsk personal, SFM, är en SFX-utbildning som omfattar heltidsstudier från SFI C till och med SVA 3 samt kurser i medicinsk yrkessvenska.

  Utbildningens längd är upp till 18 månader (72 veckor) beroende på nivå i svenska vid start.