Hoppa till innehåll

Ansökan och antagning

Hur gör jag för att söka till en kurs/utbildning i en annan kommun?

Fyll i ansökan hos aktuell kommun och lämna in den till Vux Huddinge för beslut senast 4 veckor innan kursstart.

Kom ihåg att det alltid är din hemkommun som beslutar om du får studera i en annan kommun eller inte. Du är i första hand hänvisad till Huddinges kursutbud och kursstarter.

Du har rätt att söka utbildning i annan kommun på grundläggande nivå och till utbildning på gymnasial nivå som inte erbjuds av hemkommunen.

Hur gör jag om jag bor i en annan kommun och vill studera i Huddinge?

Ansök via webbansökan i Alvis. Skriv ut ifylld ansökan och lämna in till din hemkommun för beslut.

Hur gör jag om jag vill ändra i en inskickad ansökan?

Du kan ändra eller ta bort sökta kurser om din ansökan fortfarande är obehandlad av oss. Gå in på Mina sidor under "Ansökningar" för att ändra dina sökta kurser.

Så fort vi behandlat din ansökan kan du inte längre ändra eller ta bort sökta kurser. Ta kontakt med administrationen så hjälper vi dig, vux@huddinge.se

Hur kan jag se om jag blivit antagen till min kurs?

På Mina sidor kan du följa din ansökan och se aktuellt läge i antagningsprocessen.
Förklaring av de olika lägena på din ansökan:

 • Antagen - Du är antagen till kursen.
 • Ej antagen - Du är inte antagen till sökt utbildning eller kurs.
 • Startar ej - Kursen du sökt startar inte hos anordnaren.
 • Under behandling - Din ansökan är under behandling.
 • Återbud - Du har lämnat återbud på sökt kurs.

Hur många poäng måste jag läsa för att studera på heltid?

För att läsa på heltid måste du studera 20 poäng/vecka.

Exempel: 100 poäng på 10 veckor = deltidsstudier
200 poäng på 10 veckor = heltidsstudier
200 poäng på 20 veckor = deltidsstudier
400 poäng på 20 veckor = heltidsstudier

Du kan inte studera mer än heltid. Vi beviljar max 200 poäng per 10 veckor.

Hur ser jag beslutet på min ansökan till en annan kommun?

När din interkommunala ansökan är färdigbehandlad får du ett mail från oss med beslutet som en PDF-bilaga. Med beslutet finns även information om hur du överklagar.

Hur söker jag till kurser och utbildningar på Komvux?

Du ansöker till både grundläggande och gymnasiala kurser och utbildningar via Alvis webbansökan. Gå in under "Hitta kurser" för att se vårt kursutbud.

När kan jag se om jag blivit antagen till min kurs?

Du följer själv din ansökan på Mina sidor under fliken "Ansökningar". Du kan se om du blivit antagen cirka 4 veckor innan kursstart.

Om du blir antagen får du en kallelse från den skola du sökt till via e-post eller SMS. Kallelsen skickas ut ungefär två veckor innan kursstart.

Blir du inte antagen hittar du information om detta på Mina sidor.

Vad gör jag om min kurs inte startar?

Gör så här för att byta skola:

 1. Mejla till skolbytevux@huddinge.se (Observera att denna mail endast gäller byte av skola när din kurs inte startar, för övriga frågor om kurs- och skolbyte m.m. kontakta vux@huddinge.se).

 2. Ange ditt personnummer, vilken kurs det gäller och vilken skola du eventuellt vill byta till.

 3. Vi kontaktar den nya skolan som sedan skickar en kallelse till dig.

Varför har jag inte blivit antagen till min kurs?

Om du inte blir antagen kan det bero på en rad olika saker. På Dina sidor under "Ansökningar" kan du se en motivering till varför vi inte godkänt din ansökan.

 • Annan kommun - Du är inte folkbokförd i Huddinge kommun och det finns inget beviljande från din hemkommun.
 • Betyg i kurs finns redan - Du har redan ett godkänt betyg i kursen.
 • Betyg saknas - Du har inte lämnat in betyg från tidigare studier.
 • Felsökt kurs - Du har sökt fel nivå eller inriktning på din kurs.
 • Kontakta studievägledare - Du behöver kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare för att vi ska kunna behandla din ansökan.
 • Nivåbedömning - Vi väntar på resultat från nivåtest för att kunna behandla din ansökan.
 • Obehörig - Du saknar förkunskaper för sökt kurs.
 • Sökt kurs startar inte - Den kurs du sökt startar inte hos anordnaren.
 • Överstiger heltidsstudier - Du är antagen till andra kurser och har uppnått heltidsstudier.